Propozice

ROHANSKÉ STEZKY 2021

Termín: sobota 26. června 2021
Místo: Lomnice nad Popelkou, lyžařský areál, V Popelkách 1247
Trasy:
- 50 km s převýšením 1270 m
- 30 km s převýšením 770 m
Prezentace: sobota 26. 6. 2021 7.45-9.45 hodin
Start: hromadný pro obě trasy v 10.00 hodin

Přihlášky:
předem ONLINE, případně na místě v den akce za zvýšené startovné.

Startovné 50 Km:
400 Kč přihlášeno a zaplaceno předem (do 23. 6. 2021)
500 Kč přihlášení na místě v den akce

Startovné 30 Km:
300 Kč přihlášeno a zaplaceno předem (do 23. 6. 2021)
400 Kč přihlášení na místě v den akce

Startovné zahrnuje:
změření trasy čipovou časomírou, občerstvení (jídlo na talíř + nápoj), fotografie z trati, mytí kol, úklid a označení trasy, pamětní medaili v cíli, startovní číslo, pozornost od partnerů akce Inkospor, Donut Worry Be Happy a Zvěrokruh, elektronický diplom a SMS s výsledkem

Kategorie:
Vypsané kategorie platí jak pro trasu 30 km, tak 50 km s výjimkou juniorských kategorií.
ŽJ Juniorky 15-18 (2003-2006) pouze na trase 30 km
MJ Junioři 15-18 (2003-2006) pouze na trase 30 km
Ž39 Ženy 19-39 (1982-2002)
Ž40 Ženy 40+ (1981 a dříve narozené)
M29 Muži 19-29 (1992-2002)
M39 Muži 30-39 (1982-1991)
M49 Muži 40-49 (1972-1981)
M59 Muži 50-59 (1962-1971)
M60 Muži 60+ (1961 a dříve narození)

TEAM:
Součet časů 3 nejrychlejších závodníků ze stejného teamu.

Ceny:
v letošním roce nebudou výsledky závodu na místě vyhlašovány, první tři ve vypsaných kategoriích (plus vítězný team) obdrží volné startovné na Rohanské stezky 2022

DĚTSKÉ ZÁVODY SE V ROCE 2021 NEUSKUTEČNÍ

Mytí kol:
zajištěno v lyžařském areálu
Parkování:
parkoviště před lyžařským areálem
Pořadatel:
Město Lomnice nad Popelkou
Kontakt:
poradatel@rohanskestezky.cz, +420 776 251 005 - Michal Vlášek
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
lze využít chatek v lyžařském areálu: http://www.lsklomnice.cz/ubytovani, případně služeb Domova mládeže Střední školy Lomnice nad Popelkou

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují podmínky stanovené níže. Splnění podmínek bude kontrolováno u registrace a závodník je povinen splnění doložit. V případě, že závodník splnění neprokáže, nebude mu umožněno se závodu zúčastnit.

Podmínky pro účast:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením)
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání
- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní

Upozornění

Ochranná plná přilba je povinná po celou dobu závodu. U závodníků mladších 18 let bude nutný souhlas (podpis při prezentaci) jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Závod se jede dle rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“. Prosíme všechny, aby se chovali tak, jak se v přírodě sluší – nenechávejte po sobě ŽÁDNÉ ODPADKY. Co si s sebou povezete, zkuste také dovézt do cíle (popř. na občerstvovačku). Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je. Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy pro potřeby pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí. Pro účast v závodě není nutná licence ČSC. Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.