Propozice

Propozice - Rohanské stezky 2019

Termín: sobota 27. dubna 2019
Místo: Lomnice nad Popelkou, lyžařský areál, V Popelkách 1247
Tratě: 47 km s převýšením 1 230 m a 27 km s převýšením 690 m
Prezentace: sobota 27. 4. 8.30-10.30 hodin
Start závodu: pro obě trasy - 11.00 hodin
Vyhlášení výsledků: 15:00

Přihlášky:
online - zajišťuje http://www.sportchallenge.cz/cz/rohanske-stezky
případně na místě v den závodu za zvýšené startovné

Startovné:
47 km přihlášeno a zaplaceno předem (převodem do 23. 4. 2018) 300 Kč
přihlášení na místě 400 Kč
27 km přihlášeno a zaplaceno předem (převodem do 23. 4. 2018) 250 Kč
přihlášení na místě 350 Kč

Startovné zahrnuje:
účast v závodě, změření času v cíli, občerstvení na trati závodu (13 a 31 km), občerstvení v cíli závodu (teplé jídlo + pivo/pito/limo), zdravotní a pořadatelská služba, technické zázemí, startovní číslo, mytí kol, lístek do tomboly

Kategorie:
Trasa 47 km - převýšení 1 230 m
DŽ39 - Ženy 19-39 let (1980-2000)
KŽ40+ - Ženy od 40 let (1979 a dříve narozené)
DM29 - Muži 19-29 let (1990-2000)
DM39 - Muži 30-39 let (1980-1989)
DM49 - Muži 40-49 let (1970-1979)
DM50+ - Muži od 50 let (1969 a dříve narození)

Trasa 27 km - převýšení 690 m
KŽ - Juniorky 15-18 let (2001-2004)
KMJ - Junioři 15-18 let (2001-2004)
KŽ39 - Ženy 19-39 let (1980-2000)
KŽ40+ - Ženy od 40 let (1979 a dříve narozené)
KM39 - Muži 19-39 let (1980-2000)
KM59 - Muži 40-59 let (1960-1979)
KM60+ - Muži od 60 (1959 a dříve narození)


Mytí kol:
zajištěno v lyžařském areálu – hadice/wapky
Parkování:
v okolí lyžařského areálu – viz. mapka
Ceny:
oceněni budou vždy první tři ve vypsaných kategoriích - věcné ceny
Pořadatel:
Město Lomnice nad Popelkou
Kontakt:
poradatel@rohanskestezky.cz, +420 776 251 005
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje (lze využít služeb Domova mládeže Střední školy Lomnice nad Popelkou - K Babylonu 1205, Lomnice nad Popelkou, tel.: 602 136 344)

Upozornění

Ochranná plná přilba je povinná po celou dobu závodu. U závodníků mladších 18 let bude nutný souhlas (podpis při prezentaci) jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Závod se jede dle rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“. Prosíme všechny, aby se chovali tak, jak se v přírodě sluší – nenechávejte po sobě ŽÁDNÉ ODPADKY. Co si s sebou povezete, zkuste také dovézt do cíle (popř. na občerstvovačku). Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je. Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy pro potřeby pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí. Pro účast v závodě není nutná licence ČSC. Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.