Trasa

ODKAZY NA TRASY

Záznam dlouhé trasy – Relive
https://www.relive.cc/view/g25964681943

Trasa mapy.cz
https://mapy.cz/s/3pthf

Výškový profil trasy

Pořadatel si vyhrazuje právo udělat v případě nepředvídaných událostí změny ve vedení tratí.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

Okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a úzkých pěšinách s minimem asfaltových úseků