Propozice

ROHANSKÉ STEZKY 2024

Termín: sobota 22. června 2024
Místo: Lomnice nad Popelkou, lyžařský areál, V Popelkách 1247
Trasy:
- 50 km s převýšením 1290 m – plná přírodních stezek
- 25 km s převýšením 700 m – technicky nenáročná
Prezentace: sobota 22. 6. 2023, 8:00 – 10:30 hod.
Start:
- trasa 50 km v 11:00 hod.
- trasa 25 km v 11:15 hod.
Vyhlášení: pro obě trasy v 15:30 hod.

Přihlášky:
předem ONLINE, případně na místě v den akce za zvýšené startovné.

Startovné 50 Km:
platba do 31. 5. 2024 - 550 Kč - převodem
platba do 19. 6. 2024 – 650 Kč - převodem
platba na místě 22. 6. 2024 - 700 Kč - pouze v hotovosti

Startovné 25 Km:
platba do 31. 5. 2024 - 500 Kč - převodem
platba do 19. 6. 2024 – 600 Kč - převodem
platba na místě 22. 6. 2024 - 650 Kč - pouze v hotovosti

Registrovaní na místě a předem přihlášení nezaplacení uhradí na prezentaci hotově zvýšené startovné, bez nároku na teplé jídlo v cíli. Doporučujeme tak přihlášení i platbu online, ušetříte čas na prezentaci oběma stranám.
Při zrušení akce z důvodů vnějších vlivů (aktuální epidemiologická situace, …) Vám bude platba vrácena v plné výši do 28. 6. 2024. Odhlášení ze závodu do 31. 5. 2024 - storno poplatek 100 Kč, od 1. 6. 2024 se startovné nevrací. Úprava přihlášky na místě (jméno/trasa) poplatek 100 Kč. V případě neúčasti nebo zrušení startu účastníkem se startovné nevrací a nelze převést na další rok.

Startovné zahrnuje:
změření trasy čipovou časomírou, občerstvení v cíli – teplé jídlo + nápoj (pouze předem přihlášení a zaplacení), občerstvení na trati (trasa 25 km 1x, trasa 50 km 2x), fotografie z trati, mytí kol, úklid a označení trasy, startovní číslo, dárek ve startovním balíčku od partnerů akce, lístek do tomboly

Kategorie:
Vypsané kategorie pro trasy 25 km a 50 km:
ŽJ Juniorky (2006 a mladší) pouze na trase 25 km
MJ Junioři (2006 a mladší)
Ž39 Ženy 19-39 (1985-2005)
Ž40 Ženy 40+ (1984 a dříve narozené)
M29 Muži 19-29 (1995-2005)
M39 Muži 30-39 (1985-1994)
M49 Muži 40-49 (1974-1984)
M59 Muži 50-59 (1965-1974)
M60 Muži 60+ (1964 a dříve narození)

TEAM:
Součet časů 3 nejrychlejších závodníků ze stejného teamu – pozor na stejný název teamu v přihlášce.

Ceny:
první tři ve vypsaných kategoriích obdrží originální trofej závodu a věcné ceny

TOMBOLA:
losování ze startovních čísel po vyhlášení výsledků hlavního závodu
Mytí kol:
zajištěno v lyžařském areálu
Parkování:
parkoviště před lyžařským areálem
Pořadatel:
Rohanské stezky, z.s. ve spolupráci s Městem Lomnice nad Popelkou a LSK Lomnice nad Popelkou
Kontakt:
poradatel@rohanskestezky.cz, +420 776 251 005 - Michal Vlášek
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
lze využít chatek v lyžařském areálu: http://www.lsklomnice.cz/ubytovani, případně služeb Domova mládeže Střední školy Lomnice nad Popelkou

DĚTSKÉ ZÁVODY

Prezentace: v kanceláři závodu od 8:00 hod., nejpozději 30 min. před startem kategorie
Start: hromadné starty od 9:00 hod., dle kategorií
Přihlášky:
předem ONLINE, případně na místě v den akce za zvýšené startovné.

Startovné
50 Kč online registrace s platbou převodem do 19. 6. 2024
100 Kč registrace na místě, platba hotově

Ročníky 2020 a mladší startovné neplatí – přihlášky možné online i na místě.

Trasy:
Dětské trasy jsou vedeny po loukách a lesních cestách.

Kategorie:
Žáci starší ročník 2010 – 2011, 5 200 m (4 x 1 300 m), start v 9:00 hod.
Žákyně starší ročník 2010 - 2011, 5 200 m (4 x 1 300 m), start v 9:00 hod.
Žáci mladší ročník 2012 - 2013, 3 900 m (3 x 1 300 m), start v 9:00 hod.
Žákyně mladší ročník 2012 - 2013, 3 900 m (3 x 1 300 m), start v 9:00 hod.
Předžáci ročník 2014 – 2015, 2 400 m (3 x 800 m), start v 9:30 hod.
Předžákyně ročník 2014 – 2015, 2 400 m (3 x 800 m), start v 9:30 hod.
Minižáci ročník 2016 – 2017, 1 600 m (2 x 800 m), start v 9:50 hod.
Minižákyně ročník 2016 – 2017, 1 600 m (2 x 800 m), start v 9:50 hod.
Chlapci ročník 2018 – 2019, 500 m, start v 10:05 hod.
Dívky ročník 2018 – 2019, 500 m, start v 10:05 hod.
Děti ročník 2020 a mladší, 200 m, start v 10:20 hod.

Starty chlapců a dívek stejných ročníků jsou společné. Do prvních řad budou řazeni chlapci a za nimi budou stát dívky. Junioři mají vypsanou kategorii na trase 25 nebo 50 km, juniorky mají vypsanou kategorii na trase 25 km, viz propozice hlavního závodu. U všech závodníků, kterým není v den závodu alespoň 18 let je nutný písemný souhlas rodičů či zákonného zástupce.

Ceny:
oceněni budou první tři ve vypsaných kategoriích
pamětní dárek pro všechny účastníky v cíli závodu
Vyhlášení:
v 11:20 hod., kategorie 2020 a mladší bez vyhlášení
TOMBOLA:
losování z dětských startovních čísel proběhne po vyhlášení dětských závodů
Kontakt:
poradatel@rohanskestezky.cz, +420 724 269 608 - Lucie Hamanová

Upozornění

Ochranná plná přilba je povinná po celou dobu závodu. U závodníků mladších 18 let bude nutný souhlas (podpis při prezentaci) jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Závod se jede dle rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“. Prosíme všechny, aby se chovali tak, jak se v přírodě sluší – nenechávejte po sobě ŽÁDNÉ ODPADKY. Co si s sebou povezete, zkuste také dovézt do cíle (popř. na občerstvovačku). Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je. Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy pro potřeby pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí. Pro účast v závodě není nutná licence ČSC. Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.