Trasa

ODKAZY NA TRASY

Trasa 25 km
https://1url.cz/9rC4s

Trasa 50 km
https://1url.cz/0rC4T

Výškový profil trasy

Pořadatel si vyhrazuje právo udělat v případě nepředvídaných událostí změny ve vedení tratí.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

Okruh po zpevněných i nezpevněných lesních cestách a úzkých pěšinách s minimem asfaltových úseků